top of page

TIP ÇÖZÜMLERİ

ePACS

5D WORKSTATION

 

 

ePACS

Eykon Bilişim, Hastane, Tıp Merkezi, Görüntüleme Merkezleri ve diğer tüm sağlık kuruluşları için  PACS sistemleri planlaması, kurulumu, yönetimi, bakım ve  servislerini 20 yıllık tecrübesi ile  sunar.  

Günümüzde PACS sistemlerinin hastaneler, doktorlar ve hastalar için  önemi her geçen gün artmaktadır.  Önceleri sadece hasta  görüntülerinin arşivlenmesi ve gerektiğinde tekrar erişilebilir olması, en önemli amaç iken, artık görüntülerin uzak noktaları aktarımı, hastaların kişisel verilerine dahil edilerek istenildiğinde erişebilir olması  öne çıkmış durumdadır.  Bu nedenle PACS sistemlerinin :

Sağlamlık, Çabukluk ve Verimlilik


Dijital tıbbi görüntü arşivi (ePACS) uyumlu bileşenlerin her biri maksimum stabilite, maksimum hız ve pazarda bulabileceğiniz en verimli erişimi sağlamak için aşırı özen ile dizayn edilmiştir.

Bütünleşme
ePACS Hastane Bilgi Sistemleri (HIS) veya Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ile iletişimi kolaylaştıran HL7 iletişim standardı uyumlu olup mevcut iş akışı ile mükemmel seviyede bütünleşme gösterir. Sağlık Bakanlığı TELETIP sistemi ile uyumlu çalışır.
.
Uygunluk
Bağımsız cihazlardan DICOM standardı gelen imajlar için % 100 uyumluluk gösterir. Buna ek olarak, Worklist hizmet yapılandırmak da mümkündür.

Ölçeklenebilirlik
Ürün lisans özellikleri nedeniyle, büyüme ve genişleme olanakları ile ilgili herhangi bir sınırlama yoktur. 


Görüntüler Online Erişim
ePACS, her yerden erişim sağlar herhangi bir web tarayıcısı kullanarak görüntülere erişim izni verir.  Web tarayıcısı dışında herhangi bir wievere ihtiyaç duymadan HTML olarak hizmet sunar.

Güvenlik
ePACS her zaman sağlam bir yedekleme sistemi ile birlikte teslim edilir. Data güvenliği yüksek dereceli ve çift katmanlı oluşturulmuştur..

İzleme
Amacımız ePACS da depolanan görüntülerin maksimum erişimini sağlamak olduğumdan bunu sizin için takip eder ve herhangi bir problemde hemen müdahalede bulunuruz.

Ücretsiz yazılım lisansı
ePACS yazılım lisansı Özgür Yazılım (LGPL) ise dcm4che esas alınmaktadır. Bu müşterilerimizin gereksinimlerine işlevselliği uyum olasılığı, lisansların ve ürün tasarımında mükemmellik kullanımı özgürlük anlamına gelir.

Destek
ePACS her an, en iyi teknik desteği koşulsuz sunar.

PACS NEDİR?

1980'li yılların başlarında bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte, analog film ve kağıt ortamındaki tıbbi görüntülerin de bilgisayar ortamında aktarılması, depolanması, gerektiğinde bilgisayar monitörlerinden izlenmesi fikri oluşmaya başladı. Bu yıllarda "Kuzey Amerika Radyologlar Birliği (RSNA)" ve tıbbi cihaz üreten firmalar bir araya gelerek DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) standardını oluşturdular. 1999 yılında ise günümüzde en çok kullanılan DICOM 3.0 standardı ortaya kondu. PACS çeşitli branşlardaki tıbbi görüntülerin, tıpta kabul edilmiş uluslararası standart olan "DICOM" formatında sayısal biçime dönüştürülerek, bilgisayar ortamında arşivlenmesi ve iletilmesi işlemidir. PACS (Picture Archiving and Communication System-Görüntü Arşivleme ve Dağıtım Sistemi) HIS (Hospital Information Systems-Hastane Bilgi Sistemleri), RIS (Radyology Information Systems-Radyoloji Bilgi Sistemleri), LIS (Laboratory Information Systems-Laboratuar Bilgi Sistemleri) entegre çalışarak, kağıtsız filmsiz bir yapı oluştururlar.


Böyle bir sistem kurmak için bazı standartlar ve hızlı iletişim ağının kurulması gerekmektedir. Bu standartlardan en önemli ikisi DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine) ve HL-7'dir. (Health Level-Seven) Network teknoloJisindeki DICOM farklı görüntüleme sistemleri arasında açık mimariyi oluşturmak amacıyla geliştirilmiş farklı ya da aynı merkezdeki değişik marka ve modeldeki görüntüleme sistemlerinin tek bir formatla bilgi üretmelerini ve bunların aktarımını sağlar. Yazılım ve donanım sistemleri arasında köprü görevini yürütür. Bu protokol aynı zamanda hastane iletişim ağ sistemine entegre eden bir ağ protokolünü de içermektedir. HL-7, görüntü ve metin bilgilerini birbirine bağlamak amacıyla DICOM ile birlikte çalışır, HIS/RIS entegrasyonunu sağlar. Bu iki protokolle hem HIS’teki bilgisayar sistemleri hem RIS’deki görüntüleme sistemleri arasında, hem birbirleriyle hem de farklı sistemler arasında iletişim kurulabilmektedir. Buradaki Level-7 rakamı ISO'nun açık sistemler arasındaki bağlantı modelinin en üst düzeyini (Level 7 Application: defines language and syntax programs used to communicate with each other) temsil etmektedir.

PACS SİSTEMİNİN FAYDALARI


A- Hasta Açısından Faydalar :
1. Hastanın tüm görüntüleri bilgisayarda saklandığı için, önceki görüntülerle karşılaştırma yapılarak daha sağlıklı tıbbi değerlendirme mümkün olabiliyor
2. Hastalar hekim kontrolüne gittiklerinde yanlarında film taşımak zorunda kalmıyorlar
3. Filmlerin kaybolma sorunu olmuyor, filmler hastanede saklanıyor
4. Filmlerin zaman içerisinde çevresel şartlardan dolayı deforme olması söz konusudur, dijital filmler ise yıllarca ilk günkü gibi saklanabilir
5. Gerektiğinde görüntüler yurtiçi ya da yurtdışı başka tıbbi merkezlere aktarılabiliyor
6. Hastaya isterse dijital görüntülerinin olduğu her PC'de açılabilir şekilde bir CD veriliyor

B- Hastane veya Klinik Açısından Faydalar :
1. Film maliyetleri ve filme bağlı diğer maliyetler (banyo, solüsyon vs.) azaltılıyor, direk olarak maddi tasarruf sağlanıyor
2. Hasta ve hekim açısından süreçler hızlanıyor, bekleme süreleri kısalıyor
3. Hekimler network aracılığı ile daha kaliteli görüntü izleyebildikleri için değerlendirmeleri daha sağlıklı olabiliyor
4. İstenir ise özellikle acil durumlarda hekimler evlerinden dahi hasta filmlerine erişebiliyorlar, böylelikle hastaneye ulaşana kadar geçen zamanda tıbbi planlamalar yapabiliyorlar
5. Özellikle çoklu yapısı olan hastanelerde, bir binada çekilen filmler diğer binadaki hekimlerce izlenebiliyor, böylelikle tanı ve teşhis işlemleri fiziki mekandan bağımsız yapılabiliyor
8. Film ve film banyosu için gerekli kimyasal maddeler kullanılmadığından PACS Sistemi daha çevre dostu bir sistemdir

Çapa 1

4D - 5D WORKSTATION

DICOM görüntü işleme
Farklı yöntemleri (BT, MR, anjiyografi, PET, mamografi, ...) gelen DICOM görüntüleri analiz ve 3D, 4D ve 5D rekonstrüksiyonlar yoluyla görüntü rekontrüksiyonu gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca, görüntü birleştirme ve ROI analizi, MPR,  MIP yapabilirsiniz.

 

Mükemmel performans
5D NetStation aynı anda binlerce görüntü ile çalışabilirsiniz. 5D NetStation 64-bit işlemciler ile maksimum performansda çalışır.

Çapa 2
bottom of page